ข้อความข้างโลโก้

เราคือสื่อกลางเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆนาๆทัศนะในสินค้าหยอดเหรียญทุกชนิด

สไลด์บาร์

รายได้จากตู้เติมเงิน

รายได้จากตู้เติมเงินมือถือ เจ้าของตู้จะได้จาก

  1. ค่าบริการ เช่น ลูกค้าต้องการเติมเงิน 20 บาท แต่ต้องหยอดเหรียญ เป็นจำนวนเงิน 23 บาท คือได้ส่วนต่างครั้งละ 3 บาท ซึ่งค่าบิรการเจ้าของตู้สามารถตั้งได้
  2. เปอร์เซ็นต์จากเครือข่ายเครือข่ายจะให้เปรอ์เซนต์ไม่เท่ากันโดยจะให้เป็นยอดเงินขาย

0ne 2 call . ให้ 3.5 % หมายค วามว่าเมื่อเจ้าของตู้เอาเงินเข้าตู้โดยทำรายการที่ตู้ ATM เป็นจำนวนเงิน 1000 บาท จะได้ยอดขาย เป็นเงิน 1035 บาท แต่ได้ยอดจริงๆ เป็นเงิน 1030 บาท เพราะหักค่าบริการ 5 บาท